Tin cũ hơn

Cẩm nang về bảo hiểm con người phi nhân thọ


Cẩm nang về bảo hiểm con người phi nhân thọ nằm trong bộ tài liệu cẩm nang các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, được biên soạn dưới dạng các câu hỏi - câu trả lời về những kiến thức cơ bản và những thắc mắc thường gặp với các sản phẩm bảo hiểm con người phi nhân thọ.

        Cuốn sách là tập hợp các câu hỏi kèm câu trả lời đề cập tới các nội dung kiến thức và các thắc mắc cơ bản đối với các sản phẩm bảo hiểm con người phi nhân thọ. Cuốn sách không chỉ là cẩm nang hữu ích dành cho cán bộ nghiệp vụ và đội ngũ bán hàng trong quá trình khai thác bảo hiểm mà còn là tài liệu tham khảo dành cho chính khách hàng đã, đang và sẽ sử dung các sản phẩm bảo hiểm con người phi nhân thọ (bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm sức khỏe,...)

        Cuốn Cẩm nang về bảo hiểm con người phi nhân thọ nằm trong bộ tài liệu các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho độc giả - những người quan tâm tới Bảo hiểm và các sản phẩm Bảo hiểm. Dưới đây là link đọc và tham khảo cuốn Cẩm nang về bảo hiểm con người phi nhân thọ. Chúng tôi xin cung cấp tới độc giả cẩm nang về các sản phẩm Bảo hiểm phi nhân thọ có trong bộ tài liệu trong các bài viết sắp tới.

        Đọc sách
Chia sẻ bài viết qua: