Giáo trình đại lý bảo hiểm cơ bản


Giáo trình đào tạo dành cho chương trình đào tạo đại lý bảo hiếm cấp I của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ do Trung tâm nghiên cứu và đào tạo Bảo hiểm - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính biên soạn.
Bên cạnh nội dung về các sản phẩm bảo hiểm, các cá nhân tham gia khóa đào tạo đại lý bảo hiểm cấp I của Bảo hiểm Bảo Việt sẽ được đào tạo về những kiến thức tổng quan về bảo hiểm theo giáo trình của Bộ Tài chính biên soạn.
 Chia sẻ bài viết qua: