• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Sản phẩm dịch vụ > Chi trả quyền lợi đặc biệt dành cho Khách hàng nhiễm Covid năm 2021
Sản phẩm dịch vụ

Chi trả quyền lợi đặc biệt dành cho Khách hàng nhiễm Covid năm 2021
06.09.2021 - 01:56

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và khó lường, nhằm thực hiện đúng cam kết “Niềm tin vững chắc – Cam kết vững bền” và hỗ trợ các khách hàng trong trường hợp không may gặp rủi ro do SARS-CoV-2, Bảo Việt Nhân thọ thông báo:


Tiếp tục áp dụng chính sách đặc biệt:
 
Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và khó lường, nhằm thực hiện đúng cam kết “Niềm tin vững chắc – Cam kết vững bền” và hỗ trợ các khách hàng trong trường hợp không may gặp rủi ro do SARS-CoV-2, Bảo Việt Nhân thọ thông báo:

Tiếp tục áp dụng chính sách đặc biệt:

Miễn thời gian chờ đối với quyền lợi trợ cấp viện phí theo tất cả các sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ trong trường hợp khách hàng phải nằm viện do nhiễm virus SARS-CoV-2

Giải quyết theo phạm vi trợ cấp viện phí đặc biệt – chi trả 2 lần số tiền bảo hiểm của quyền lợi trợ cấp viện phí cơ bản đối với khách hàng nằm viện điều trị do nhiễm virus SARS-CoV-2 – theo chẩn đoán xác định của cơ quan y tế có thẩm quyền (*)

+ Thời gian áp dụng: Từ 01/7/2021 đến hết 31/12/2021 hoặc đến khi Việt Nam công bố hết dịch - tùy điều kiện nào đến trước

(*) bao gồm cả trường hợp khách hàng tham sản phẩm bổ trợ Trợ cấp nằm viện điều trị tại bệnh viện không thuộc Danh sách bệnh viện được chấp thuận

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube