• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Triết lý kinh doanh

 
Khách hàng là trung tâm
 

Bảo Việt thấu hiểu sâu sắc, luôn chia sẻ, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Với tôn chỉ “Phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển”, Bảo Việt không ngừng nỗ lực cung cấp các sản phẩm đa năng, tiện ích thông qua các siêu thị tài chính nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng.

Nhân lực là tài sản quý giá


 
Bảo Việt cam kết tạo môi trường lao động lý tưởng, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; thực hiện cơ chế lương thưởng dựa trên đánh giá hiệu quả công việc theo chuẩn mực quốc tế.
 
 

Trách nhiệm với cộng đồng

 
Bảo Việt đã và đang nỗ lực góp phần mang lại sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho cộng đồng. Tiếp nối truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, sự phát triển của Bảo Việt luôn gắn liền với các hoạt động từ thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.
 
 

Tăng trưởng bền vững

 
Bảo Việt liên tục phát triển các lĩnh vực kinh doanh, chuẩn mực hóa và minh bạch hóa thông tin, đem lại lợi suất đầu tư cao nhất cho cổ đông.

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube