• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Quá trình phát triển Bảo Việt

Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ và chứng khoán tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, Bảo Việt – thông qua các đơn vị thành viên - đang cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện bao gồm bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, quản lý quỹ và đầu tư với mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước, phục vụ hàng chục triệu khách hàng. Nhằm không ngừng mang lại các giá trị gia tăng cho khách hàng, Bảo Việt liên tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh, quản trị và phục vụ khách hàng.
 
 • 2020 - Kỷ niệm 55 năm thành lập Bảo Việt
 • 2019 - Hoàn thành chiến lược tăng vốn giai đoạn 2016 - 2020 với việc thực hiện thành công dự án phát hành riêng lẻ, nâng vốn điều lệ lên 7.423 tỷ đồng
 • 2018 - Bảo Việt tăng vốn điều lệ lên 7.009 tỷ đồng thông qua phát hành thành công cổ phiếu ESOP
 • 2017 - Tái định vị thương hiệu để vươn tầm quốc tế, ra mắt mô hình siêu thị tài chính Bảo Việt
 • 2016 - Tập đoàn tài chính-bảo hiểm đầu tiên vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD
 • 2012 - Sumitomo Life trở thành cổ đông chiến lược của Bảo Việt
 • 2011 - Hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 6.804 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu
 • 2010 - Ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới
 • 2009 - Cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt  (mã BVH) chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; thành  lập  Công  ty  Đầu  tư Bảo Việt
 • 2008 - Thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt
 • 2007 - Thực hiện thành công IPO và thành  lập  Tập  đoàn Tài chính  -  Bảo hiểm Bảo Việt. Ngày 15/10/2007 Tập đoàn Bảo  Việt - Công  ty  Mẹ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • 2005 - Thành lập Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
 • 1999 - Thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam
 • 1996 - Lần đầu tiên cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam
 • 1989 - Phát triển thành Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam
 • 1965 - Công ty Bảo hiểm Việt Nam được thành lập ngày 15/01/1965, kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube