• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tông Công ty bảo hiểm Bảo Việt tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng
Công bố thông tin

Tông Công ty bảo hiểm Bảo Việt tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng
16.11.2010 - 04:04

Để tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao mức phí bảo hiểm giữ lại, tạo dựng các tiền đề để thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2011 – 2015, Bảo Hiểm Bảo Việt đã và đang tập trung đầu tư vào công nghệ thông tin, trong đó triển khai các phần mềm quản lý nghiệp vụ thuộc dự án phần mềm Insure J; phần mềm kế toán - Sun Account, Lotus Note..., hỗ trợ tích cực cho việc chuyển đổi mô hình kinh doanh của Bảo Hiểm Bảo Việt theo hướng tập trung hóa, thực hiện phương châm "Quản lý tập trung, phục vụ tại chỗ" để tăng cường quản lý và kiểm soát rủi ro.

 
Để thực hiện được những mục tiêu cơ bản đó, Bảo Hiểm Bảo Việt đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt phê duyệt nâng mức vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.
 
 
Ngày 11/6/2010, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 45/GPDDC3/KDBH, cho phép Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt (Bảo Hiểm Bảo Việt) tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng.
 
 
Riêng năm 2010, Bảo Hiểm Bảo Việt đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu trên 4.800 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt trên 4.200 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2009. Lợi nhuận 2010 dự kiến đạt gần 300 tỷ đồng. Khẳng định vị trí dẫn đầu thị phần về bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường Việt Nam.
 
 
Với chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối, bên cạnh kênh phân phối trực tiếp tại 66 Công ty thành viên và trên 300 phòng bảo hiểm khu vực trên toàn quốc, Bảo Hiểm Bảo Việt tiếp tục mở rộng kênh phân phối qua ngân hàng - Bancassurance; đẩy mạnh kênh đại lý thông qua việc phát huy thế mạnh của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt trong việc bán chéo sản phẩm giữa các đơn vị thành viên. Bảo Hiểm Bảo Việt cũng sẽ bước đầu phát triển kênh phân phối mới như: E - commerce và Telesales trong năm 2010, triển khai xây dựng tổng đài dịch vụ khách hàng - Call Center để cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng nhu cầu thực sự của khách hàng bằng các dịch vụ tốt nhất.
Việc tăng vốn điều lệ lên 1500 tỷ đồng đáp ứng được yêu cầu phát triển của Bảo Hiểm Bảo Việt trong thời gian tới.
 
Mai Thị Thanh Bình


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube