• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt: Thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát
Công bố thông tin

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt: Thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát
15.11.2010 - 02:23

Chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Bảo Việt về triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, tăng trưởng bền vững, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) đã ban hành công văn số 1462/BHBV/TCKT-2008 ngày 21/5/2008 hướng dẫn tất cả các đơn vị thành viên tại 64 tỉnh, thành phố trên toàn quốc tăng cường kiểm soát chi phí kinh doanh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả tăng trưởng kinh doanh đề ra.

Theo đó, Bảo hiểm Bảo Việt xác định tiếp tục duy trì ổn định phát triển kinh doanh bằng nhiều giải pháp như:

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm (đã mở rộng điều kiện, phạm vi bảo hiểm đối với sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe,…); chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, đổi mới công tác quản lý, đưa ra những giải pháp cho hệ thống công nghệ tin học cùng nhiều phương tiện, nguồn lực khác đáp ứng đòi hỏi công việc khi Tập đoàn áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.

- Các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống Bảo hiểm Bảo Việt thống nhất thực hiện các biện pháp thắt chặt chi tiêu, rà soát và cắt giảm tối đa các khoản chi không cấp thiết (như tuyên truyền quảng cáo, chi phí văn phòng phẩm, thiết bị, sửa chữa, trang bị tài sản… tại trụ sở; hạn chế tối đa các khoản chi phí hội nghị, hội thảo; nếu có cũng không tổ chức ăn uống trong các hội nghị, hội thảo đó; không tổ chức cho cán bộ đi công tác nước ngoài…). Bên cạnh đó, từ trụ sở chính tới các đơn vị thành viên Bảo hiểm Bảo Việt cần thực hiện nghiêm túc một số quy định về chi bồi thường/trả tiền bảo hiểm, chi hoa hồng bảo hiểm, công tác quản lý chung, đó là:

+/ Rà soát lại các quy định phân cấp về chi bồi thường/trả tiền bảo hiểm, quy trình nghiệp vụ từ việc thu thập hồ sơ đến đề xuất giải quyết bồi thường cần được tổng hợp, đánh giá, phân tích kỹ lưỡng, qua đó nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ. Thực hiện thống kê, đánh giá công tác bồi thường theo từng khách hàng trong thời gian 2 - 3 năm trở lại đây trong toàn hệ thống Bảo hiểm Bảo Việt, từ đó để đưa ra biện pháp quản lý, chính sách khách hàng và hỗ trợ khai thác phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

+/ Trong những năm qua, hoạt động giám định bảo hiểm nói chung trên thị trường bảo hiểm Việt Nam chưa thực sự được giám sát chặt chẽ. Vì vậy phí giám định bảo hiểm còn thiếu tính thống nhất và quá cao so với thực tế. Trong khi phần lớn chất lượng, kết quả giám định được các doanh nghiệp bảo hiểm tin tưởng gần như tuyệt đối. Điều đó dẫn đến làm gia tăng số tiền chi bồi thường bảo hiểm thực tế đối với mỗi tổn thất, đồng thời có thể tạo kẽ hở trong công tác giám định.

Để khắc phục tình trạng này, Bảo hiểm Bảo Việt đã yêu cầu các đơn vị thành viên xây dựng quy định về trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và quyền lợi của giám định viên. Trong đó giám định viên phải chịu trách nhiệm vật chất trước Công ty về chất lượng giám định, phương án sửa chữa, giá cả vật tư thay thế thu hồi bồi thường.

Bảo hiểm Bảo Việt cũng yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện xây dựng và cân đối lại kế hoạch sử dụng chi phí quản lý trong năm 2008, đồng thời báo cáo về Tổng công ty để theo dõi và quản lý.

Toàn thể cán bộ nhân viên Bảo hiểm Bảo Việt đang ra sức đồng lòng vì sự phát triển ổn định và bền vững của Tổng công ty, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt.

Minh PhươngFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube