• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công bố thông tin

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
24.04.2018 - 11:20

Tập đoàn Bảo Việt thông báo kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 29/5/2018

2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội: 15/5/2018

3. Địa điểm tổ chức : Hà Nội

Trân trọng./.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube