• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiềm chế lạm phát
Công bố thông tin

Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiềm chế lạm phát
15.11.2010 - 02:06

Nguồn: Tổng Cục Thống kê
Ngày 1/4/2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các hiệp hội về các biện pháp kiềm chế lạm phát. Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn và tổng công ty nhà nước, lực lượng nòng cốt trong bảo đảm cân đối vĩ mô, bình ổn giá cả, thị trường, phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chung và 8 giải pháp của Chính phủ trong đơn vị mình; xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện quyết liệt, thiết thực hơn trong tập đoàn và tổng công ty.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay ngày 2/4/2008, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành công văn số 346/BV/VP-2008 gửi các đơn vị thành viên Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt yêu cầu các đơn vị trong hệ thống Bảo Việt triệt để tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng. Theo đó, Lãnh đạo các đơn vị thành viên phải trực tiếp chỉ đạo đơn vị thực hiện ngay một số công việc. Trước tiên, chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững cần được quán triệt tới toàn thể cán bộ và người lao động trong đơn vị. Các cán bộ, nhân viên cần triệt để tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng thông qua việc cắt giảm, tiết kiệm các chi phí thường xuyên của đơn vị, sử dụng tiết kiệm hiệu quả phương tiện đi lại. Không tham gia quảng cáo, tài trợ các chương trình không cần thiết, chi phí lớn và hiệu quả không cao. Tổ chức đánh giá chặt chẽ các hạng mục đầu tư của đơn vị, chỉ thực hiện đầu tư đối với các công trình hiệu quả cao và thật sự cấp thiết. Đồng thời, tạo điều kiện và tập trung vốn cho những công trình sắp hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào vận hành và sử dụng. Bên cạnh đó, toàn hệ thống tích cực đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2008.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt yêu cầu các đơn vị thành viên Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các nội dung đã đề cập trong công văn số 346/BV/VP-2008, báo cáo thường xuyên với Tập đoàn Bảo Việt.

Việc thực thi các biện pháp kiềm chế lạm phát đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm ngày càng mạnh mẽ và Tập đoàn Bảo Việt đã hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

Hải YênFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube