• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2009
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2009
15.11.2010 - 02:10

 

Ông Trần Xuân Hà – Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện Cục giám sát và quản lý bảo hiểm Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo của các đối tác chiến lược cùng toàn thể cán bộ CNV Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt.
Năm 2008 nền kinh tế Việt Nam thực sự phải đối mặt với nhiều thay đổi khó lường, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng lan rộng tiếp tục gây ra những bất ổn kinh tế như lạm phát, biến động tỷ giá, thâm hụt cán cân thương mại, kinh tế tăng trưởng thấp, thị trường chứng khoán suy giảm nghiêm trọng. Những biến động trên làm thu nhập danh nghĩa của các tầng lớp dân cư giảm sút, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Đối mặt với những khó khăn trên, chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt bằng nhóm giải pháp thực hiện tiết kiệm và kiềm chế lạm phát, nâng cao hiệu quả đầu tư. Hoạt động kinh tế đang dần đi vào xu hướng ổn định, thể hiện ở tỷ lệ lạm phát giảm, lãi suất đang hạ dần về mặt bằng năm 2007, giảm thâm hụt cán cân thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng của thị trường bảo hiểm năm 2008 vẫn ước đạt tăng trưởng khá cao, trong đó thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 21,4%, bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 7,3%.

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm – Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt phát biểu tại Hội nghị
Năm 2008 được đánh giá là một năm có những biến động và khó khăn đặc biệt là trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng. Trong bối cảnh chung đó, Tập đoàn Bảo Việt đã tập trung chỉ đạo sát sao, thực hiện các giải pháp kinh doanh kịp thời và Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 cụ thể như sau:

Kết quả tổng thu kinh doanh toàn Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt 9.182 tỷ đồng, tăng trưởng 10,7% so với năm 2007, hoàn thành vượt mức 5,11% so với kế hoạch Hội đồng Quản trị giao cho năm 2008, trong đó: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm ước đạt 6.957 tỷ đồng, tăng trưởng 12,9% hoàn thành vượt mức 1,7% so với kế hoạch; Doanh thu từ hoạt động tài chính ước đạt 2.197 tỷ đồng, tăng trưởng 3,5%, hoàn thành vượt mức 18%. Tổng lợi nhuận sau thuế ước đạt 485 tỷ đồng.

Năm 2008 đối với Bảo Việt là năm bản lề trong quá trình xây dựng và phát triển Bảo Việt thành Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm đa dịch vụ tài chính bao gồm: Bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, đầu tư tài chính, chứng khoán, ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác theo đúng mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt tại quyết định 310/2005/QĐ-TTg.

Năm qua, Bảo Việt đã dành nhiều thời gian, công sức, tâm huyết tập trung cho việc xây dựng nền móng với những thay đổi lớn trong nội tại nhằm nâng cao khả năng quản lý và phục vụ kinh doanh: Thực hiện các cam kết của cổ đông chiến lược HSBC với việc tiếp nhận sự chuyển giao kỹ thuật, công nghệ từ phía HSBC; triển khai xây dựng và ứng dụng mô hình quản trị doanh nghiệp tại Tập đoàn và Trụ sở chính các đơn vị thành viên; hoàn thiện cơ chế quản trị rủi ro, tài chính, đầu tư, kiểm toán Tập đoàn và đang dần từng bước áp dụng tại các đơn vị thành viên; triển khai dự án đầu tư công nghệ thông tin làm nền tảng để từng bước thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh theo định hướng chuyên môn hóa và quản lý tập trung; triển khai dự án tư vấn xây dựng các chính sách phát triển nguồn nhân lực…

Định hướng phát triển năm 2009

Năm 2009 là năm thứ hai Tập đoàn Bảo Việt hoạt động theo mô hình mới, Tập đoàn tiếp tục thực hiện các mục tiêu đã đề ra với phương châm “ĐỒNG LÒNG, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN”.

Năm 2009 là năm tập trung vào đổi mới, những kết quả của quá trình đổi mới sẽ là điều kiện nền tảng cho tăng trưởng và phát triển bền vững cho Bảo Việt trong năm 2009 và những năm sau này. Bảo Việt xác định tập trung vào thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh như sau:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; đánh giá, rà soát các sản phẩm cũ và thiết kế sản phẩm mới; đẩy mạnh các kênh phục vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng; phát huy lợi thế của toàn Tập đoàn trong cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng tới khách hàng;

- Nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng các biện pháp sử dụng tiết kiệm chi phí; giám sát bồi thường, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các rủi ro bảo hiểm và đầu tư tài chính; tăng cường trình độ, chuyên nghiệp trong quản lý hoạt động đầu tư; tăng năng suất lao động để nâng cao thu nhập cho người lao động;

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tin học và áp dụng các phần mềm quản lý vào hoạt động kinh doanh;

- Phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn trong đánh giá chất lượng công việc, đổi mới cơ chế trả lương theo hiệu quả công việc, luân chuyển, bố trí lao động hợp lý và tăng cường đào tạo cán bộ trong quá trình kiện toàn và đổi mới mô hình tổ chức theo nguyên tắc hiệu quả;

- Từng bước tập trung hóa và chuyên môn hóa trong tổ chức kinh doanh; đổi mới qui trình và nâng cao trình độ quản lý nghiệp vụ, quản lý rủi ro trên nền tảng phát triển của công nghệ thông tin và nhân lực được đào tạo nâng cao.

Nhìn lại một năm đã qua, với nỗ lực của toàn thể Lãnh đạo, cán bộ thuộc Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt, Tập đoàn đã cơ bản đạt được nhiều mục tiêu đã đề ra và đã cùng nhau đánh giá những tồn tại để tìm ra những định hướng và giải pháp kinh doanh phù hợp.

Năm 2009 đang tới với những thách thức và cơ hội mới, tin tưởng rằng, với việc đồng lòng thực hiện tốt các định hướng và giải pháp nêu trên sẽ giúp Bảo Việt thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh năm 2009 do HĐQT giao.

QHCC

 


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube