• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt thông báo về việc thay đổi nhân sự
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt thông báo về việc thay đổi nhân sự
15.11.2010 - 12:55

Ngày 04 tháng 11 năm 2010, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có Quyết định số 1375/2010/QĐ-HĐQT về việc Ông Phạm Khắc Dũng thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động để chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 15 tháng 11 năm 2010.
                                                                                                                                                                    QHCC


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube