• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt thông báo: Ông David Fried từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt thông báo: Ông David Fried từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị
04.10.2011 - 05:05

Ông David Fried – Giám đốc điều hành cấp cao của Tập đoàn HSBC kiêm Tổng Giám đốc HSBC Insurance (HSBC) đang hoàn tất các thủ tục nghỉ hưu tại HSBC. Theo đó, ông sẽ từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 1/10/2011*.

Người kế nhiệm ông Fried tại HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt sẽ được thông báo sau khi có quyết định chính thức từ phía HSBC và triển khai các thủ tục bầu thành viên mới của HĐQT theo qui định hiện hành. Trong giai đoạn này, ông Charles Gregory** sẽ là người đại diện 100% vốn của HSBC tại Tập đoàn Bảo Việt.

Năm 2007, HBSC trở thành đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất của Bảo Việt, hiện nay nắm giữ 18% cổ phần. Ông Fried đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, đồng thời là người chỉ đạo việc triển khai “Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực” (dự án TSCTA) của HSBC và Bảo Việt.

Ông Fried được bầu làm thành viên HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt từ tháng 10/2007 và chính thức nghỉ hưu sau 27 năm làm việc tại HSBC.

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, thành viên HĐQT phát biểu: “Thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt, tôi gửi lời cảm ơn đến ông David Fried vì những đóng góp to lớn của ông đối với Bảo Việt. Chúng tôi đánh giá cao những kinh nghiệm quý báu cũng như những hỗ trợ tích cực của ông đối với quan hệ hợp tác của HSBC và Bảo Việt. Chúc ông sức khoẻ và thành công trên những chặng đường tiếp theo”.

Sau khi ông David Fried nghỉ hưu, HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt bao gồm:

1. Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch

2. Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm – Thành viên

3. Ông Trần Hữu Tiến – Thành viên

4. Ông Charles Gregory – Thành viên

5. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên

6. Ông Trần Trọng Phúc – Thành viên

7. Ông Dương Đức Chuyển – Thành viên

8. Ông Nguyễn Quốc Huy – Thành viên

9. Sẽ công bố sau khi bầu thành viên HĐQT

* Tập đoàn Bảo Việt nhận được thư từ nhiệm chính thức của ông Fried vào ngày 04/10/2011.

** Ông Charles Gregory - Trưởng đại diện HSBC Insurance tại Việt Nam là thành viên HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 19/4/2011, sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt thông qua.

> Nội dung công bố thông tin tại file đính kèm (pdf)FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube