• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống Công bố thông tin – IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống Công bố thông tin – IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
05.07.2013 - 07:21

Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư và hướng tới minh bạch hóa thông tin là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế. Với Tập đoàn Bảo Việt, hoạt động quan hệ nhà đầu tư hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông, tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với các cổ đông.

Ngày 5/7/2013, Đại diện Tập đòan Bảo Việt đã tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống công bố thông tin (Information Disclosure System - IDS) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức cho các công ty đại chúng khu vực phía Bắc. Tham dự Lễ khai trương có Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Thị Liên Hoa, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, hơn 1.000 đại diện của các công ty đại chúng khu vực phía Bắc, các đơn vị liên quan, nhà tài trợ, nhà thầu và một số cơ quan thông tấn báo chí.

Hệ thống IDS thu nhận báo cáo của các công ty đại chúng gửi đến UBCKNN dưới hình thức điện tử và cho phép các cán bộ của UBCKNN phân tích các dữ liệu báo cáo. Theo đó, hệ thống IDS có 3 chức năng: thu nhận dữ liệu từ các công ty đại chúng; tự động kiểm tra chất lượng dữ liệu, xử lý và lưu dữ liệu; và tạo ra một số báo cáo và số liệu thống kê cho người sử dụng.

Tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Liên Hoa cho biết: “Việc thực hiện quy định về công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN và gửi báo cáo cho UBCKNN thời gian qua được các công ty thực hiện chủ yếu bằng văn bản, với một lượng lớn thông tin phải công bố, các công ty đã gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhằm hỗ trợ các công ty trong việc công bố thông tin ra thị trường, giúp các công ty giảm tải khó khăn, tránh sự chậm trễ trong việc công bố và báo cáo, UBCKNN đã xây dựng Hệ thống IDS”.

Thông qua hệ thống này, các công ty có thể công bố thông tin và gửi báo cáo cho UBCKNN theo quy định của pháp luật một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, giảm thiểu chi phí. Bên cạnh đó, hệ thống IDS giúp UBCKNN nhanh chóng tiếp cận thông tin, dữ liệu báo cáo của các đối tượng phải công bố thông tin và nâng cao công tác giám sát về báo cáo và công bố thông tin.

Việc UBCKNN triển khai đưa Hệ thống IDS vào hoạt động cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin trên thị trường chứng khoán là cấp thiết đối với nghĩa vụ công bố thông tin của các công ty đại chúng trên TTCK, thể hiện nỗ lực của UBCKNN trong thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường chứng khoán, phù hợp với yêu cầu hoạt động và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng tiếp cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Với Tập đoàn Bảo Việt, ngoài việc thực hiện đầy đủ công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định, Tập đoàn Bảo Việt còn xây dựng Biểu đồ tuân thủ công bố thông tin nội bộ nhằm mục đích hệ thống hóa các chính sách áp dụng tại Tập đoàn liên quan tới công tác công bố thông tin theo quy định và các thông tin có thể ảnh hưởng tới lợi ích và quyết định của nhà đầu tư để chủ động công bố kịp thời ra thị trường đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và chính xác.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube