• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo chốt ngày Đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố giao dịch với Người có liên quan
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo chốt ngày Đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố giao dịch với Người có liên quan
26.11.2021 - 06:20

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản; và công bố thông tin giao dịch với người có liên quan (các Công ty con của Tập đoàn Bảo Việt) với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM HoSE và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube