• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) giải trình biến động kết quả hoạt động kinh doanh (trước soát xét) trong Quý II và 02 Quý đầu năm 2015
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) giải trình biến động kết quả hoạt động kinh doanh (trước soát xét) trong Quý II và 02 Quý đầu năm 2015
20.08.2015 - 03:55

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý II và 02 Quý đầu năm 2015 có sự biến động trên 10% so với cùng kỳ 2014 tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube