• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) đính chính công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự chủ chốt về việc bổ nhiệm Giám đốc Kiểm toán Nội bộ
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) đính chính công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự chủ chốt về việc bổ nhiệm Giám đốc Kiểm toán Nội bộ
04.10.2012 - 11:26

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính đính chính công bố thông tin cán bộ chủ chốt (bổ nhiệm Giám đốc Kiểm toán Nội bộ) với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube