• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố về việc thay đổi nhân sự chủ chốt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố về việc thay đổi nhân sự chủ chốt
06.02.2015 - 02:56

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như file kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube