• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về tình hình quản trị của Tập đoàn Bảo Việt 06 tháng đầu năm 2012
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về tình hình quản trị của Tập đoàn Bảo Việt 06 tháng đầu năm 2012
30.07.2012 - 03:43

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính đề nghị các Quý Cơ quan công bố thông tin lên trang web của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố thông tin về tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2012 như file kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube