• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kế hoạch sử dụng vốn huy động từ phát hành riêng lẻ.
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kế hoạch sử dụng vốn huy động từ phát hành riêng lẻ.
29.10.2019 - 05:18

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kế hoạch sử dụng vốn huy động từ phát hành riêng lẻ với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:
FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube