• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Lễ ký kết hợp đồng và công bố nhà đầu tư chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt ngày 20 tháng 12 năm 2012
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Lễ ký kết hợp đồng và công bố nhà đầu tư chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt ngày 20 tháng 12 năm 2012
21.12.2012 - 11:54

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin về Lễ ký kết hợp đồng và công bố nhà đầu tư chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt ngày 20 tháng 12 năm 2012 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube