• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố thông tin về Báo cáo thường niên 2012
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố thông tin về Báo cáo thường niên 2012
17.04.2013 - 06:04

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin về Báo cáo thường niên 2012 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube