• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin thay đổi nhân sự
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin thay đổi nhân sự
30.12.2011 - 03:18

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin công bố thông tin thay đổi nhân sự: Ông Adrian Mark Abbott kết thúc nhiệm kỳ giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro Tập đoàn Bảo Việt đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 như file kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube