• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt: Ông Alan Royal thôi giữ chức Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, Ông Malcolm Gray giữ chức Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt: Ông Alan Royal thôi giữ chức Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, Ông Malcolm Gray giữ chức Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin
13.06.2013 - 09:25

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt: Ông Alan Royal thôi giữ chức Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, Ông Malcolm Gray giữ chức Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube