• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
29.06.2019 - 07:37

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (bao gồm: Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV; Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV; Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2019) với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube