• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
27.04.2012 - 03:50

Ngày 26/04/2012, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ đông thường niên và thông qua nhiều nội dung quan trọng đối với hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube