• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2010 đạt 1.255 tỷ đồng
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2010 đạt 1.255 tỷ đồng
30.03.2011 - 10:50

Tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh thể hiện sức mạnh của đổi mới và phát triển.

Hôm nay Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV) công bố kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2010 hợp nhất đã được kiểm toán đạt 1.255 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với năm 2009. Doanh thu hợp nhất đạt 12.863 tỷ đồng, tăng 2.303 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 21,8%. 

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Tổng Giám đốc TĐBV, cho biết: “Kết quả kinh doanh khả quan năm 2010 của Bảo Việt khẳng định rằng bằng việc phát triển các dịch vụ tài chính trọn gói, kết hợp, Tập đoàn luôn có ưu thế trong việc nắm bắt các thời cơ và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.”

“Bảo Việt đang tiếp tục đẩy mạnh ngành kinh doanh bảo hiểm truyền thống, giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực trọng yếu khác là ngân hàng và đầu tư.”

Kết quả kinh doanh vững mạnh (hợp nhất)

  • Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.255 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 1%

- Lợi nhuận trước thuế của Bảo Việt Nhân thọ đạt 600 tỷ đồng, tăng 144 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 32%

- Lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 311 tỷ đồng, tăng 92 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 42%

  • Doanh thu hợp nhất đạt 12.863 tỷ đồng, tăng 2.303 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 21,8%; trong đó:

- Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ đạt 8.244 tỷ đồng, tăng 850 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 11,5%

  • Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng đạt 282 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 74%
  • Tổng tài sản toàn Tập đoàn vào thời điểm 31/12/2010 là 44.768 tỷ đồng, tăng 11.053 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 33% so với thời điểm 31/12/2009

Năm 2011 dự báo một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, TĐBV tin rằng trong năm 2011 Tập đoàn sẽ thành công trong việc phát triển mạng lưới khách hàng cũng như tăng trưởng doanh thu.

Kết quả kinh doanh Tập đoàn Bảo Việt (công ty mẹ) năm 2010

  • Lợi nhuận trước thuế đạt 887 tỷ đồng, tăng 1% so với năm trước (năm 2009: 882 tỷ đồng)
  • Doanh thu đạt 1.258 tỷ đồng, tăng 336 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 36% (năm 2009: 922 tỷ đồng)
  • Tổng tài sản đạt 12.769 tỷ đồng, tăng 23% (năm 2009: 10.370 tỷ đồng)
  • Năng lực tài chính được tăng cường: Vốn điều lệ của Tập đoàn đã tăng 5.730 tỷ đồng lên 6.267 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu Tập đoàn đã tăng từ 8.436 tỷ đồng lên tới 10.510 tỷ đồng.

Cơ cấu lợi nhuận trước thuế hợp nhất theo ngành kinh doanh

Bảo hiểm nhân thọ – 600 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 48% (năm 2009: 37%)

Bảo hiểm phi nhân thọ – 311 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 25% (năm 2009: 18%)

Dịch vụ tài chính – 167 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 13% (năm 2009: 39%)

Dịch vụ ngân hàng – 177 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 14% (năm 2009: 6%)

“Dịch vụ tài chính” bao gồm lợi nhuận và thu nhập đầu tư từ hoạt động quản lý‎ quỹ và kinh doanh chứng khoán

******

* Lưu ‎ý: Một số số liệu so sánh trong báo cáo năm 2009 đã được trình bày lại cho phù hợp với cách thức trình bày báo cáo tài chính của năm nay. Các số liệu trên được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trừ khi có chú thích khác. Lợi nhuận năm 2010 đã được Ernst & Young kiểm toán và sẽ được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông vào ngày 19/04/2011. Thông tin chi tiết về kết quả kinh doanh Tập đoàn có thể xem tại trang web www.baoviet.com.vn.

Tập đoàn Bảo Việt là một trong những tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, TĐBV tự hào là công ty bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với hơn 145 chi nhánh trên khắp cả nước. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2010, Tập đoàn có tổng tài sản thuần lên tới 10.668 tỷ đồng. HSBC là đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất của TĐBV và hiện đang sở hữu 18% cổ phần của Tập đoàn.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube