• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
17.05.2018 - 05:44

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube