• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2018
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2018
03.05.2018 - 04:04

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2018 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube