• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố về việc nghỉ hưu theo chế độ của Thành viên Hội đồng quản trị
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố về việc nghỉ hưu theo chế độ của Thành viên Hội đồng quản trị
29.12.2017 - 11:46

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc nghỉ hưu theo chế độ của Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube