• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016
19.04.2017 - 05:03

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:

  • Công văn công bố thông tin
  • Báo cáo tích hợp 2016
  • Báo cáo Phát triển bền vững 2016
  • Đường link các chuyên mục có thể download báo cáo (do Báo cáo dung lượng lớn, vui lòng download trên website của Tập đoàn Bảo Việt tại các đường link dưới đây)
 
https://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/
 
https://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cac-bao-cao/ArticleDetail_NoRight/39/
 


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube