• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo Phát triển bền vững theo Tiêu chuẩn Báo cáo phát triển bền vững toàn cầu (GRI Standards) và Thông tin về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo Phát triển bền vững theo Tiêu chuẩn Báo cáo phát triển bền vững toàn cầu (GRI Standards) và Thông tin về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
20.04.2017 - 05:05

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 theo Tiêu chuẩn Báo cáo phát triển bền vững toàn cầu (GRI Standards) và Thông tin về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo

Công văn công bố thông tin

Báo cáo Phát triển bền vững 2016FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube