• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (BVH) công bố thông tin liên quan đến thông tin phỏng đoán về khả năng HSBC thoái vốn
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) công bố thông tin liên quan đến thông tin phỏng đoán về khả năng HSBC thoái vốn
09.08.2012 - 04:08

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin liên quan đến thông tin phỏng đoán về khả năng HSBC thoái vốn như file kèm theo dưới đây:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube