• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Ngân hàng Bảo Việt đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối
Công bố thông tin

Ngân hàng Bảo Việt đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối
15.11.2010 - 02:33

Ngày 12/3/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 1686/NHNN-CNH xác nhận Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt đủ điều kiện hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước.

Ngân hàng Bảo Việt được cung ứng cho khách hàng các dịch vụ hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế; huy động vốn, cho vay và bảo lãnh bằng ngoại tệ dưới các hình thức theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; phát hành, đại lý phát hành thẻ quốc tế; cung cấp các dịch vụ chuyển tiền và thanh toán (trong nước và quốc tế); nhận và chi, trả ngoại tệ; chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá bằng ngoại tệ; ủy nhiệm cho tổ chức tín dụng khác và tổ chức kinh tế làm đại lý cung ứng một số dịch vụ ngoại hối, bao gồm dịch vụ đổi ngoại tệ, dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ và các dịch vụ khác; cung cấp các dịch vụ ủy thác và quản lý tài sản bằng ngoại hối; cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư bằng ngoại hối (mua, bán, sáp nhập, bảo lãnh và làm đại lý phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ…); cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối; thực hiện các hoạt động ngoại hối khác theo thông lệ quốc tế và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Bảo Việtchấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

QHCCFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube