• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Công bố thông tin về thay đổi nhân sự chủ chốt: Ông Malcolm Gray thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin
Công bố thông tin

Công bố thông tin về thay đổi nhân sự chủ chốt: Ông Malcolm Gray thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin
16.10.2013 - 04:56

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt: Ông Malcolm Gray kết thúc nhiệm kỳ Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin kể từ ngày 17/10/2013 như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube