• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Công bố thông tin về thay đổi nhân sự chủ chốt: Ông Abhishek Sharma thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro; Bổ nhiệm bà Thân Hiền Anh giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý Rủi ro
Công bố thông tin

Công bố thông tin về thay đổi nhân sự chủ chốt: Ông Abhishek Sharma thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro; Bổ nhiệm bà Thân Hiền Anh giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý Rủi ro
10.09.2013 - 05:30

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin thay về nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt: Ông Abhishek Sharma thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro, sáp nhập 02 Khối Xây dựng Chiến lược và Quản lý Rủi ro thành Khối Chiến lược và Quản lý Rủi ro, bổ nhiệm bà Thân Hiền Anh giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý Rủi ro như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube