• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > BVH: Thay đổi nhân sự chủ chốt - Bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động
Công bố thông tin

BVH: Thay đổi nhân sự chủ chốt - Bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động
26.09.2011 - 06:06

Ngày 26/09/2011, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có Quyết định số 1018/2011/QÐ-HÐQT bổ nhiệm Ông Hoàng Việt Hà – Trưởng Ban Thư ký, Người phát ngôn Tập đoàn giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt. Thông tin chi tiết tại file đính kèm.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube