• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt

Xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào khó khăn“Chúng tôi tin rằng người dân được hỗ trợ các điều kiện sống căn bản sẽ giúp họ tập trung lao động sản xuất để nuôi sống bản thân và gia đình tốt hơn”.


Tri ân các anh hùng liệt sỹ“Lịch sử hào hùng của dân tộc sẽ mãi là niềm tự hào của các thế hệ Việt Nam,  chúng tôi luôn biết ơn và ghi nhận sự hi sinh của các mẹ, các anh đã góp phần tạo nên Bảo Việt ngày hôm nay”


Đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ“Kiến thức mang lại cơ hội thành công cũng như thúc đẩy nền kinh tế phát triển”


Đánh giá các dự án vì cộng đồngBảo Việt xây dựng Bảng ma trận đánh giá hiệu quả dự án cộng đồng (Score Matrix) bao gồm thang điểm với 15 tiêu chí khác nhau