• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Phát triển bền vững > Bảo Việt vì cộng đồng > Hoạt động trách nhiệm xã hội > Xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào khó khăn
Hoạt động trách nhiệm xã hội

Xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào khó khăn
13.10.2013 - 09:27

“Chúng tôi tin rằng người dân được hỗ trợ các điều kiện sống căn bản sẽ giúp họ tập trung lao động sản xuất để nuôi sống bản thân và gia đình tốt hơn”.

Trong khi tốc độ đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh ở khu vực miền xuôi thì tại các tỉnh vùng cao, điều kiện sống vẫn còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Bảo Việt đã triển khai thực hiện chương trình 30A của Chính phủ tại các huyện Quế Phong, Nghệ An, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn, v.v… và tình nguyện đến với những vùng miền nghèo nhất cả nước để hỗ trợ, xây dựng cơ sở vật chất cho người dân.

Phát triển cơ sở y tế

Bảo Việt tập trung đầu tư các trạm y tế tại huyện Pắc Nặm (Bắc Kạn) và Quế Phong (Nghệ An), v.v…; hỗ trợ các huyện xây dựng thêm các hai nhà bán trú dân nuôi, từng bước đem lại điều kiện sống tốt hơn cho người dân huyện nghèo.

Dỡ bỏ nhà dột nát, tạm bợ

Triển khai theo NQ30A của Chính phủ, Bảo Việt đã đã hỗ trợ các tỉnh Quế Phong, Nghệ An và Phú Yên xóa bỏ gần 1.000 nhà tạm và nhà dột nát; thực hiện chọn nhà thầu, thiết kế, xây dựng nhà mới cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất tại một sổ tỉnh.

Chương trình hiến máu tình nguyện “Bảo Việt - Vì những niềm tin của bạn”

Theo thông lệ hằng năm, các cán bộ, nhân viên, đại lý, tư vấn viên Bảo Việt đã tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Bảo Việt - Vì những niềm tin của bạn lần” do Tập đoàn Bảo Việt phối hợp cùng Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức. Chương trình mỗi năm huy động được hơn 500 đơn vị máu từ cán bộ và tư vấn viên trong toàn hệ thống, góp phần cùng cộng đồng cung cấp kịp thời nguồn máu, đem lại sự sống cho nhiều bệnh nhân.