• Cỡ chữ
English
  • BVH : 59,20
  • 1,50 (2,60%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Phối hợp với Bộ Công an tổ chức ngày phòng cháy chữa cháy
Hoạt động Bảo Việt

Phối hợp với Bộ Công an tổ chức ngày phòng cháy chữa cháy
18.08.2006 - 12:00

Thực hiện kế hoạch số 2866/KH-C11 (C23) ngày 18/8/2006 của Tổng cục Cảnh sát về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày ban hành Pháp lệnh phòng cháy chữa cháy (PCCC) và sơ kết 5 năm thực hiện Luật PCCC, Cục Cảnh sát PCCC tổ chức ngày hội "Tòan dân tích cực tìm hiểu, học tập nâng cao ý thức, kiến thức PCCC".

Mục đích của sự kiện này nhằm tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức về PCCC; hướng dẫn nhân dân học tập, tìm hiểu kiến thức PCCC bằng các hình thức tuyên truyền, giới thiệu các biện pháp phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ, làm quen với việc sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và biết cách ứng phó đối với các tình huống cháy, nổ xảy ra. Nội dung tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn nhân dân phải phù hợp với tình hình thực tiễn đời sống sinh hoạt; hình thức, nội tung tuyên truyền, hướng sinh động, phong phú, động viên được mọi người dân tích cực tham gia học tập, tìm hiểu đạt hiệu quả cao. Đồng thời đảm bảo tuyệt đối an tòan cho người và phương tiện trong suốt quá trình tổ chức.

Các nội dung cụ thể được triển khai trong Ngày hội là: Giới thiệu và hướng dẫn nhân dân các biện pháp thoát nạn; Hướng dẫn nhân dân tham gia chữa cháy; giới thiệu hệ thống báo cháy và chữa cháy; giới thiệu và hướng dẫn cho nhân dân về các giải pháp, biện pháp đảm bảo an tòan PCCC và thoát nạn cho nhà ở gia đình; giới thiệu cho nhân dân về tính năng, tác dụng của một số loại phương tiện, dụng cụ PCCC, cứu hộ, cứu nạn thông qua hình thức vui chơi có thưởng; Tổ chức các gian hàng triển lãm giới thiệu phương tiện PCCC cứu hộ, cứu nạn và các biện pháp kỹ thuật an tòan PCCC; chiếu phim giáo khoa, phóng sự về an tòan PCCC.

Ngày hội diễn ra trong ngày 23/9/2006 tại Hà Nội, đã thu hút sự quan tâm và tham gia của các cơ sở có nguy cơ về cháy nổ cao, quần chúng nhân dân, các đơn vị trên địa bàn Hà Nội, các hộ gia đình có chung cư cao tầng và 15 đơn vị PCCC. Bảo Việt Việt Nam đã tham gia đóng góp kinh phí tổ chức nhằm đóng góp vào sự thành công của Ngày hội, tuyên truyền về công tác PCCC trong tòan thể nhân dân.

                                                                                                                                                Thanh Bình
 


 

Branch Locator

Bảo hiểm du lịch