• Cỡ chữ
English
  • BVH : 59,20
  • 1,50 (2,60%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Hội thảo Bảo Việt Nhân Thọ - Hannover RE về đánh giá rủi ro trong bảo hiểm nhân thọ
Hoạt động Bảo Việt

Hội thảo Bảo Việt Nhân Thọ - Hannover RE về đánh giá rủi ro trong bảo hiểm nhân thọ
06.06.2007 - 12:00

Hannover Re là một trong những công ty tái bảo hiểm lớn của Đức có mối quan hệ chặt chẽ với Tập đoàn tài chính bảo hiểm Bảo Việt từ nhiều năm qua. Nhận thấy bảo hiểm nhân thọ còn là một thị trường vô cùng rộng lớn tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đánh giá rủi ro còn sơ khai thiếu kinh nghiệm, ngay từ đầu năm 2006, Hannover Re đã tỏ ý mong muốn phối hợp với Bảo Việt Nhân thọ - thành viên của tập đoàn Bảo Việt - tổ chức một hội thảo về đánh giá rủi ro.

Hannover Re đã cử một giảng viên là bác sĩ Alexander Sitarro sang Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm. Bác sỹ này hiện đang giữ chức danh Trưởng phòng đánh giá rủi ro sức khoẻ của Hannover Re. Về phần mình, Bảo Việt Nhân thọ có chủ động đưa ra các đề xuất liên quan đến nội dung cần thảo luận là đánh giá rủi ro y tế, giải quyết quyền lợi bảo hiểm và kinh nghiệm triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dành cho phụ nữ.

Tham dự hội thảo này là các cán bộ đánh giá rủi ro và giải quyết quyền lợi bảo hiểm của các công ty thành viên Bảo Việt Nhân thọ. Sau khi được trang bị bổ sung thêm các kiến thức về đánh giá rủi ro, Bảo Việt Nhân thọ hy vọng sẽ nâng cao chất lượng khai thác các hợp đồng mới và giảm thiểu được các rủi ro trong quá trình đánh giá và chấp nhận bảo hiểm.
Với các nội dung được trình bày trong hội thảo, cán bộ làm công tác đánh giá rủi ro và giải quyết quyền lợi bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ đã được trang bị thêm những kiến thức cơ bản và nâng cao về nguyên tắc và quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, đảm bảo phương châm “Nhanh chóng, chính xác, hiệu quả”.
                                                                                                                                                            PV
Branch Locator

Bảo hiểm du lịch