• Cỡ chữ
English
  • BVH : 59,20
  • 1,50 (2,60%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Bảo Việt Đào tạo: Tin đào tạo tháng 08/2006
Hoạt động Bảo Việt

Bảo Việt Đào tạo: Tin đào tạo tháng 08/2006
05.09.2006 - 12:00

Trong tháng 8, Trung tâm đào tạo (TTĐT) đã thực hiện được 20 khóa đào tạo cho gần 600 học viên của hai khối Nhân thọ và Phi Nhân thọ trong Tập đoàn Bảo Việt. Đây là tháng có số khóa học và học viên được đào tạo giảm, đặc biệt là nhiều khóa học của Bảo Việt Nhân thọ đã bị hủy do tập trung vào hoạt động kỷ niệm 10 năm Bảo Việt Nhân Thọ..

Đối với Bảo Việt Nhân thọ, TTĐT đã thực hiện 13 khóa đào tạo cho gần 400 học viên, bao gồm 5 khóa Bảo Việt Phát triển, 5 khóa Bảo Việt Thành công, 1 khóa Bảo Việt thành đạt, 1 khoá Quản lý Thời gian và 1 khóa chuyên đề cho các trưởng ban, trưởng nhóm của Bảo Việt Nhân thọ Miền Nam.

Đối với Bảo Việt Việt Nam, TTĐT đã thực hiện được 7 khóa học cho gần 200 lượt học viên, bao gồm 1 khóa Đại lý PNT cấp I, 1 khóa Đại lý PNT cấp II, 1 khóa Cơ bản bảo hiểm con người, 1 khóa Nâng cao nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, 1 khóa Cơ bản nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa, 1 khóa Nâng cao nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản – Kỹ thuật – Trách nhiệm, 1 khóa Nghiệp vụ tổng hợp (Marketing, Nghiệp vụ bảo hiểm con người và Xe cơ giới).

Trong tháng 8, Nhóm cán bộ, giảng viên phát triển chương trình mới đã khẩn trương tiến hành biên soạn, xây dựng công cụ giảng dạy chương trình “Thay thái độ - Đổi cuộc đời” và đưa vào giảng khóa đầu tiên cho các Trưởng ban, Trưởng nhóm của Bảo Việt Nhân thọ Miền Nam. Bước đầu, chương trình đã được đón nhận tích cực.

Trong tháng 9, dự kiến Trung tâm sẽ tiến hành đào tạo 17 khóa cho Bảo Việt Nhân thọ và 7 khóa cho Bảo Việt Việt Nam.

Trần Trọng Hoàng

Branch Locator

Bảo hiểm du lịch