• Cỡ chữ
English
  • BVH : 59,20
  • 1,50 (2,60%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > BẢO VIỆT CHỨNG KHOÁN: KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ III VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CUỐI NĂM
Hoạt động Bảo Việt

BẢO VIỆT CHỨNG KHOÁN: KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ III VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CUỐI NĂM
06.06.2007 - 12:00

Công ty Chứng khoán Bảo Việt kết thúc kinh doanh quí III với kết quả lợi nhuận trước thuế gần 40 tỷ đồng đạt 155% kế hoạch điều chỉnh.

Tình hình hoạt động kinh doanh tháng 9/2006 của Công ty như sau:
Về hoạt động môi giới: Tại Trung tâm giao dịch TP Hồ Chí Minh: Thực hiện 20 phiên giao dịch với tổng giá trị giao dịch đạt 1.126 tỷ đồng, trong đó Văn phòng đạt 564 tỷ đồng và Chi nhánh đạt 562 tỷ đồng (Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 6.861 tỷ đồng). Thị phần giao dịch cổ phiếu khớp lệnh đạt 15,7% giảm 1,2% so với tháng trước (Trụ sở: 8,1%, Chi nhánh: 7,7%) .

Tại TTGD Hà Nội: Thực hiện 20 phiên giao dịch với tổng giá trị giao dịch cổ phiếu đạt 23,82 tỷ đồng, trong đó Văn phòng đạt 17,5 tỷ đồng và chi nhánh đạt 6,27 tỷ đồng (Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 130,83 tỷ đồng). Thị phần cổ phiếu của toàn công ty đạt 9,1% tăng 0,6%.

Trong tháng 09/2006, cùng với việc tiếp tục ký các hợp đồng mới, BVSC đã thực hiện tổ chức bán đấu giá cổ phần cho 06 đơn vị tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp (tại Trụ sở: 04 đơn vị; tại Chi nhánh: 02 đơn vị)

Về hoạt động tư vấn: Tháng 09/2006, BVSC tiếp tục thực hiện Hợp đồng tư vấn đã ký với các đơn vị, thực hiện tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và cổ phần hoá trọn gói cho một số doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành và địa phương; Triển khai tư vấn phát hành cổ phiếu cho Công ty CP Vật tư XNK Tân Bình, Công ty CP Văn hóa Phương Nam, Công ty CP Dược liệu TW 2, Công ty CP Thiết kế GTVT Phía Nam; Hoàn tất hồ sơ đăng ký phát hành thêm cho Công ty Nước giải khát Sài Gòn, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO-UDICO, Công ty CP Cơ điện lạnh, Công ty CP Sữa Việt Nam, Công ty CP Liên hiệp vận chuyển (đã nộp hồ sơ phát hành lên UBCKNN), Công ty CP Kido (đang lập hồ sơ phát hành); Triển khai tư vấn niêm yết cho Công ty Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, Công ty CP Kim khí TP.HCM, Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco, Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu, Công ty CP Cảng Rau Quả, Công ty CP Dược phẩm Inmexpharm (đã nộp hồ sơ lên UBCKNN), Công ty CP Bao Bì Nhựa Tân Tiến, Công ty CP Công nghiệp thực phẩm Masan; Thực hiện xác định GTDN cho Công ty Đầu tư XNK ĐắcLăk, Công ty Dược phẩm Trung Ương 25, Công ty Vận tải dầu khí, Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải COFIDEC, Công ty XNK Lâm Thuỷ Sản Bến Tre, Công ty Nhựa Đại Đồng Tiến (tổng hợp tài sản GTDN chuyển đổi);Thực hiện tư vấn chuyển đổi và phát hành cổ phiếu cho Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Sài Gòn Coop), Công ty TNHH Nam Việt.

Các hoạt động khác như tự doanh, đại lý bảo lãnh và phát hành, quản lý doanh mục đầu tư cũng mang lại kết quả đáng khích lệ góp phần hoàn vượt mức kế hoạch kinh doanh Quý III và cả năm 2006.
Tháng 10/2006 ngoài hoạt động môi giới, Công ty chú trọng đẩy mạnh hoạt động tư vấn bao gồm việc: Tiến hành hoàn tất và nộp hồ sơ niêm yết và phát hành của Công ty CP Kim khí TP.HCM, Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO, Công ty CP Lương thực Safooco, Công ty CP Nước giải khát Sài Gòn, Công ty CP Nhựa – Xây dựng Đồng Nai, Công ty CP Bao Bì Nhựa Tân Tiến; Hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu cho Công ty CP Dược phẩm Inmexpharm, Công ty CP Liên hiệp vận chuyển, Công ty CP Kido’s, Công ty CP Cơ điện lạnh REE, Công ty CP Vật tư XNK Tân Bình; Xây dựng và hoàn tất bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu cho chương trình ESOP của Công ty CP Nhựa Bình Minh; Tiếp tục xây dựng phương án phát hành cho Công ty CP Dược liệu Trung ương 2. Tiếp tục triển khai tư vấn CPH cho Công ty Đầu tư XNK ĐăcLăk, Công ty Xi măng Hà Tiên 1, Cụm 2 Công ty Du lịch Khánh Hoà; Tiến hành xác định GTDN cho Công ty Thương Mại Dịch vụ Bến Thành, Công ty Dược phẩm Trung Ương 25, Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải COFIDEC, Công ty XNK Lâm Thuỷ Sản Bến Tre; đồng thời tiếp tục tiến hành tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp cho Công ty Nhựa Đại Đồng Tiến; Tổ chức ĐHCĐ thành lập cho 3 đơn vị trực thuộc Công ty Du lịch Khánh Hoà, Công ty Lương thực thực phẩm Vĩnh Long, Công ty kinh doanh Thuỷ hải sản APT.

Bên cạnh đó Công ty cũng tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giao dịch chứng khoán cho danh mục;Triển khai thực hiện quản lý Danh mục đầu tư trái phiếu cho Bảo Việt Nhân thọ Việt Nam; Thực hiện hoạt động kinh doanh tự doanh chứng khoán cho Công ty (cổ phiếu và trái phiếu); tăng cường đầu tư vào các cổ phiếu chưa niêm yết. Ngoài ra, Công ty cũng tiến hành triển khai thực hiện việc bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ cho Ngân hàng phát triển Việt Nam, Kho bạc Nhà nước.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt có được kết quả kinh doanh quí III năm 2006, ngoài yếu tố thuận lợi của thị trường phải kể đến sự nỗ lực của Tập thể cán bộ, nhân viên Công ty đặc biệt là sự nhạy bén của Ban lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý kinh doanh tại đơn vị. 
                                                                                                                                                            PV

 

Branch Locator

Bảo hiểm du lịch