• Cỡ chữ
English
 • BVH : 46,60
 • -0,20 (-0,43%)
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt

Thành lập:
15/01/1965

Lĩnh vực kinh doanh:
Tập đoàn Bảo Việt cung cấp các dịch vụ tài chính – bảo hiểm toàn diện, trọn gói, bao gồm: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm phi nhân thọ, quản lý quỹ, chứng khoán, đầu tư,...

Nhân viên:
6.214 nhân viên
64.300 tư vấn viên trên toàn quốc

Tổng doanh thu hợp nhất hàng năm:
19.050 tỷ VNĐ (năm 2014)

Văn phòng đại diện trên toàn quốc:
127 công ty thành viên trên 63 tỉnh thành của Việt Nam

700 phòng giao dịch bảo hiểm trên toàn quốc và 41 chi nhánh, phòng giao dịch cung cấp dịch vụ chứng khoán, quản lý quỹ và các dịch vụ khác.

 

Quý I/2016: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 5.547 tỷ đồng; tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2015; Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng bứt phá

Ngay trong Quý đầu tiên của năm - Quý I/2016, Tập đoàn Bảo Việt đạt tốc độ tăng trưởng ổn định với tổng doanh thu hợp nhất đạt 5.547 tỷ đồng, tăng trưởng 17,2% so với cùng kỳ năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 387 tỷ đồng, hoàn thành 32,5% kế hoạch năm. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục gia tăng tỷ trọng so với cùng kỳ năm 2015, đóng góp tỷ trọng 79,4% trong tổng doanh thu, đạt 4.404 tỷ đồng, kế đến là hoạt động tài chính với tỷ trọng 19,1%, đóng góp 1.062 tỷ đồng vào tổng doanh thu hợp nhất Quý I. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3/2016 đạt 62.751 tỷ đồng.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 320 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 252 tỷ đồng, hoàn thành 25,1% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 242 tỷ đồng. Tổng tài sản tại ngày 31/3/2016 đạt 12.216 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 12.001 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh nòng cốt duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng bứt phá về tổng doanh thu phí bảo hiểm và doanh thu khai thác mới.  Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ và tư vấn viên trên toàn hệ thống, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục ghi nhận các mức tăng trưởng cao trong những tháng đầu năm. Bảo Việt Nhân thọ đã khẳng định vị trí số 1 trên thị trường cả về tổng doanh thu phí bảo hiểm và doanh thu khai thác mới. Theo số liệu thống kê, thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ là 28,9% (đạt 2.722 tỷ đồng), thị phần doanh thu khai thác mới là 20,6% (đạt 688 tỷ đồng), với các mức tăng trưởng tổng doanh thu phí bảo hiểm  là 30%, tăng trưởng doanh thu khai thác mới 44,2% so với cùng kỳ năm 2015.

            Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 1.796 tỷ đồng, tăng 8,2%; Lợi nhuận sau thuế đạt 99 tỷ đồng, hoàn thành 32,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Một số nghiệp vụ ghi nhận mức tăng trưởng tốt như Bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm con người (+11,4%), Bảo hiểm xe cơ giới (+7,1%), Bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt (+10,7%), Bảo hiểm tàu thủy (+7,4%), Bảo hiểm trách nhiệm chung (+8,2%), Bảo hiểm hàng không (+55,1%). Bảo hiểm Bảo Việt cũng là đơn vị có doanh thu phí bảo hiểm giữ lại cao nhất thị trường, đạt 1.281 tỷ đồng, thể hiện năng lực của một doanh nghiệp bảo hiểm vững mạnh và có kinh nghiệm nhất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Với kết quả kinh doanh khả quan trong Quý I/2016, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục thực hiện định vị chiến lược là doanh nghiệp hàng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và trong lĩnh vực bảo hiểm cá nhân và hộ gia đình.

            Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt kết quả kinh doanh ổn định, tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng về tổng tài sản quản lý. Tại thời điểm 31/3/2016, tổng tài sản do BVF quản lý đạt 32.753 tỷ đồng (tương đương 1,5 tỷ USD), tăng 1.728 tỷ đồng, tương ứng 5,6% so với năm 2015. Tổng doanh thu đạt 21 tỷ đồng, tăng trưởng 71,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng hoàn thành 32% kế hoạch năm 2016, ghi nhận mức tăng trưởng 60,6%. Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) do BVF phát hành đã được UBCKNN cấp phép thành lập với vốn điều lệ gần 77 tỷ đồng.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt tổng doanh thu 64,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 23,76 tỷ đồng. Về thị phần môi giới trái phiếu trong Quý I tại HSX, BVSC đã vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách các công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất, tăng thị phần môi giới trái phiếu cùng kỳ từ 4,6% lên 33,1%. Bên cạnh đó tại HNX, BVSC đã quay trở lại top 10 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, đạt 3,35% thị phần.

Năm 2020 - khẳng định vị trí số 1

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng vào cộng đồng kinh tế thế giới mang lại những cơ hội và thách thức đan xen, Bảo Việt đã chủ động xây dựng chiến lược giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2016 Bảo Việt sẽ tập trung đầu tư chiều sâu, kiến tạo các giá trị bền vững trên toàn hệ thống để làm tiền đề phát triển, khẳng định đẳng cấp quốc tế và vị trí số 1 trên thị trường tài chính - bảo hiểm tại Việt Nam đến năm 2020.

Với tầm nhìn Giữ vững vị thế là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng bền vững, hiệu quả, Bảo Việt đặt mục tiêu đến năm 2020 là doanh nghiệp giữ vị trí số 1 thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ; là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý quỹ, cung cấp các dịch vụ tài chính trong nước; có nền tảng, hạ tầng công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt yêu cầu quản trị, kinh doanh trên toàn hệ thống.

            Bảo Việt đặt mục tiêu đạt khoảng 80.000 - 85.000 tỷ đồng tổng tài sản hợp nhất, khoảng 33.000 - 35.000 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu đó, Bảo Việt đã xây dựng chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn, trong đó giai đoạn 2016 - 2018 là giai đoạn đẩy mạnh đầu tư nền tảng để chuẩn bị hành trang sẵn sàng cất cánh vươn xa giai đoạn 2019 - 2020. Vai trò của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt trong quá trình thực hiện chiến lược 2016 - 2020 sẽ được phát huy mạnh mẽ thông qua: Quản trị tập trung, điều phối nguồn lực trong toàn Tập đoàn về tài chính - nhân sự - đào tạo, công nghệ thông tin, thương hiệu, đầu tư, xây dựng cơ bản; Đẩy mạnh hợp lực nhằm tối ưu hóa nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thể; Tăng cường năng lực tài chính của Công ty Mẹ để thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào các công ty con trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng.

Đối với các công ty con, Tập đoàn Bảo Việt sẽ tập trung hoàn thiện mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung, đẩy mạnh hoạt động bán hàng và dịch vụ khách hàng; Phát triển và khai thác các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đem lại giá trị dài hạn cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng về sản phẩm dịch vụ tài chính, bảo hiểm trong từng giai đoạn khác nhau trong vòng đời của khách hàng; Nâng cao năng lực các kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ truyền thống song song với việc đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng các kênh, mô hình phân phối, khai thác mới tiên tiến, phát huy tối đa sức mạnh hợp lực hệ thống.

Năm 2015 Tập đoàn Bảo Việt hướng tới nhiệm vụ trọng tâm là phát huy sức mạnh tổng thể trên cơ sở khơi thông mọi nguồn lực, tăng cường hợp tác nội bộ trên toàn hệ thống Bảo Việt, hướng tới hoànt hành mục tiêu chiến lược kinh doanh 5 năm 2011 -2015 của Tập doàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt, tạo đà phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn 2016 - 2020.

Cổ phiếu BVH hấp dẫn nhà đầu tư: Tập đoàn Bảo Việt là công ty niêm yết có vốn hóa thì trường lớn, cổ phiếu BVH đóng vài trò dẫn dắt trong nhóm ngành tài chính bảo hiểm, thanh khoản cao và luôn nằm trong danh mục sở hữu của các quỹ ETFs nước ngoài tại Việt Nam.

***

Thành lập ngày 15/1/1965, đến nay Bảo Việt đã trở thành Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam và là một trong số 25 doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam được Nhà nước công nhận và xếp hạng. 

Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với hơn 150 chi nhánh trên khắp 63 tỉnh thành cả nước. Bảo Việt tự hào là công ty bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập vào tháng 01/2015, Bảo Việt đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất. Bảo Việt được tổ chức BVQI (Vương quốc Anh) cấp chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 từ tháng 8/2001 và ISO 9001:2008 vào năm 2009.

Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Bảo Việt (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2014, Tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 12.125 tỷ đồng. Là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên thành công trong việc tìm kiếm cổ đông chiến lược nước ngoài (HSBC là đối tác chiến lược nước ngoài đầu tiên của Bảo Việt từ 2007 - 2012) với nhà đầu tư chiến lược Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) của Nhật Bản chính thức sở hữu 18% cổ phần của Tập đoàn kể từ ngày 20/12/2012.

Trong quá trình phát triển, Bảo Việt liên tục đạt được những thành tích vượt trội, doanh thu, lợi nhuận và các khoản đóng góp ngân sách Nhà nước liên tục tăng, doanh thu phí bảo hiểm tăng bình quân trên 20% trong 5 năm qua.

Năm 2014, Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận:

 • Tổng doanh thu hợp nhất của toàn Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt là 19.050 tỷ đồng, tăng trưởng 1,1% so với năm 2013; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 1.627 tỷ đồng.
 • Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2014 đạt 47.568 tỷ đồng; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 12.244 tỷ đồng.
 • Tổng doanh thu của Tập đoàn Bảo Việt - Công ty Mẹ là 1.340 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ đạt 1.121 tỷ đồng, tăng trưởng 1,01% so với năm 2013, hoàn thành 100,1% kế hoạch năm 2014. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 16,5%, đảm bảo mức chi trả cổ tức là 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền 1.021 tỷ đồng, bằng 92,43% lợi nhuận sau thuế; đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư và người lao động.

Lĩnh vực kinh doanh truyền thống là bảo hiểm đạt kết quả khả quan, tiếp tục khẳng định vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với 23,1% thị phần; Doanh thu khai thác mới bảo hiểm nhân thọ đạt 1.873 tỷ đồng, tăng 1.2%. Các lĩnh vực kinh doanh khác như chứng khoán, quản lý quỹ, đầu tư, ngân hàng,… đạt được sự tăng trưởng ổn định, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc để Bảo Việt tiếp tục triển khai định hướng phát triển trong giai đoạn 2015-2016.

Bảo Việt hiểu rõ tầm quan trọng của việc thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Với mạng lưới gần 64.000 tư vấn viên trải đều trên khắp các tỉnh thành, Bảo Việt thu hút nhiều cán bộ có kinh nghiệm và tận tình với công việc nhằm mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư phát triển nguồn nhân lực

Bảo Việt đã tiến hành hoàn thiện hệ thống quản lý hiệu quả làm việc tại Trụ sở chính các đơn vị; tăng cường tuyển dụng cán bộ có chất lượng cao và thực hiện việc tuyển dụng tập trung tại Trụ sở chính đảm bảo việc tuyển chọn công khai và đúng quy định; đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cán bộ, tập trung đào tạo theo Bản đồ học tập cho gần 2.600 lượt cán bộ và các đơn vị cũng đã đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho hơn 6.000 lượt cán bộ. Các đơn vị đã hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo và quản lý, quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh.

Xây dựng văn hóa làm việc hiệu quả

Trong năm 2014, Bảo Việt tiếp tục hoàn thiện môi trường làm việc và đề cao xây dựng văn hóa làm việc theo hiệu quả công việc. Bảo Việt đã từng bước áp dụng các hệ thống quản lý hiệu quả làm việc gắn với cơ chế lương thưởng cạnh tranh. Bảo Việt chú trọng đầu tư đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống theo “Bản đồ học tập chung” và “Bản đồ học tập chuyên môn nghiệp vụ” với 145 khóa đào tạo về khả năng lãnh đạo, quản lý, và phát triển năng lực cá nhân. Trong mấy năm qua, hơn 6.000 cán bộ đã hoàn thành các khóa học theo Bản đồ học tập.

Là một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm kinh doanh đa ngành, với ngành nghề chính là kinh doanh bảo hiểm.
 

 • Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
 • Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
 • Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ 
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư  59,92% vốn điều lệ 
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 55% vốn điều lệ
 • Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine  do tập đoàn Bảo Việt đầu tư 51% vốn điều lệ
 • Công ty TNHH Bảo Việt - Âu Lạc do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 60% vốn điều lệ
 • Các công ty liên kết do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư vốn
   

***Cơ cấu quản trị Tập đoàn Bảo Việt cập nhật đến ngày 31/12/2014

Với tiềm lực tài chính hùng mạnh (vốn điều lệ hiện lên tới 11.539 tỷ đồng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014), Tập đoàn Bảo Việt đã, đang và sẽ không ngừng mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ:
 • Đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; kinh doanh dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật
 • Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm con người, kinh doanh tái bảo hiểm, giám định tổn thất
 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm
 • Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
 • Môi giới chứng  khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán
 • Dịch vụ ngân hàng
 • Đầu tư, kinh  doanh, quản lý dịch vụ bất động sản
Bảo Việt đã thiết lập quan hệ với nhiều công ty tái bảo hiểm và môi giới tái bảo hiểm hàng đầu trên thế giới như Munich Re, Swiss Re, CCR, Hannover RE, AON, Athur Gallagher, Marsh… Mối quan hệ hợp tác quốc tế rộng lớn của Bảo Việt vừa giúp Tập đoàn tăng cường khả năng hợp tác, vừa giúp phân tán rủi ro, tăng khả năng thanh toán.

Với hoạt động kinh doanh đa ngành, với mô hình tổ chức, cơ chế quản lý kinh doanh mới, với thế và lực mới, Bảo Việt luôn là sự lựa chọn đúng đắn, là người bạn đồng hành tin cậy của các cá nhân và tổ chức.