• Cỡ chữ
English
 • BVH : 62,00
 • 4,00 (6,90%)
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt

Thành lập:
15/01/1965

Lĩnh vực kinh doanh:
Các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, Tái bảo hiểm, Đầu tư tài chính, Quản lý quỹ, Chứng khoán, Ngân hàng, Dịch vụ bất động sản

Nhân viên:
5.800 nhân viên
45.000 tư vấn viên trên toàn quốc

Tổng doanh thu hợp nhất hàng năm:
17.096 tỷ VNĐ (năm 2013)

Văn phòng đại diện trên toàn quốc:
150 chi nhánh trên 63 tỉnh thành của Việt Nam

400 phòng phục vụ khách hàng của bảo hiểm phi nhân thọ và 300 phòng phục vụ khách hàng của bảo hiểm nhân thọ; trên 40 chi nhánh, phòng giao dịch cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ.
 

Năm 2013 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch chiến lược 2011-2015, trong đó Bảo Việt tập trung xây dựng “Một Bảo Việt – Một nền tảng mới”, tạo điều kiện tiền đề cho các bước chuyển đổi mô hình kinh doanh và tạo đà cho tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn tiếp theo.

“Một Bảo Việt - Một nền tảng mới” được xây dựng trên cơ sở một thương hiệu Bảo Việt thống nhất, nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, đội ngũ cán bộ năng lực và nhiệt huyết, tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng và cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội, gia tăng lợi ích cho cổ đông, người lao động và đóng góp tích cực hơn cho cộng đồng.

***

Thành lập ngày 15/1/1965, đến nay Bảo Việt đã trở thành Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam và là một trong số 25 doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam được Nhà nước công nhận và xếp hạng. 

Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với hơn 150 chi nhánh trên khắp 63 tỉnh thành cả nước. Bảo Việt tự hào là công ty bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Trong lễ kỷ niệm 45 năm thành lập vào tháng 01/2010, Bảo Việt đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc Lập Hạng Nhì. Bảo Việt được tổ chức BVQI (Vương quốc Anh) cấp chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 từ tháng 8/2001 và ISO 9001:2008 vào năm 2009.

Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Bảo Việt (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2013, Tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 12.125 tỷ đồng. HSBC là đối tác chiến lược nước ngoài đầu tiên của Bảo Việt và hiện đã chính thức nhượng lại quyền sở hữu 18% cổ phần của Tập đoàn cho Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) kể từ ngày 20/12/2012.

Trong quá trình phát triển, Bảo Việt liên tục đạt được những thành tích vượt trội, doanh thu, lợi nhuận và các khoản đóng góp ngân sách Nhà nước liên tục tăng, doanh thu phí bảo hiểm tăng bình quân trên 20% trong 5 năm qua.

Năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận:

 • Tổng doanh thu hợp nhất của toàn Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt là 17.096 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8% so với năm 2012; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 1.234 tỷ đồng.
 • Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2013 đạt 55.093 tỷ đồng, tăng 8.868 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 19,2%; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 12.125 tỷ đồng.
 • Tổng doanh thu của Tập đoàn Bảo Việt - Công ty Mẹ là 1.352 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ đạt 1.104 tỷ đồng, tăng trưởng 2,1% so với năm 2012, hoàn thành 100,1% kế hoạch năm 2013. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 16,2%, đảm bảo mức chi trả cổ tức là 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền 1.021 tỷ đồng, bằng 92,43% lợi nhuận sau thuế; đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư và người lao động.

Lĩnh vực kinh doanh truyền thống là bảo hiểm đạt kết quả khả quan, tiếp tục khẳng định vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với 23,1% thị phần; Doanh thu khai thác mới bảo hiểm nhân thọ đạt 1.596 tỷ đồng, tăng 24%. Các lĩnh vực kinh doanh khác như chứng khoán, quản lý quỹ, ngân hàng,… đạt được sự tăng trưởng ổn định, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc để Bảo Việt tiếp tục triển khai định hướng phát triển trong giai đoạn 2014-2015.

Bảo Việt hiểu rõ tầm quan trọng của việc thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Với mạng lưới gần 45.000 tư vấn viên trải đều trên khắp các tỉnh thành, Bảo Việt thu hút nhiều cán bộ có kinh nghiệm và tận tình với công việc nhằm mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư phát triển nguồn nhân lực

Bảo Việt đã tiến hành hoàn thiện hệ thống quản lý hiệu quả làm việc tại Trụ sở chính các đơn vị; tăng cường tuyển dụng cán bộ có chất lượng cao và thực hiện việc tuyển dụng tập trung tại Trụ sở chính đảm bảo việc tuyển chọn công khai và đúng quy định; đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cán bộ, tập trung đào tạo theo Bản đồ học tập cho gần 1.300 lượt cán bộ và các đơn vị cũng đã đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho hơn 6.000 lượt cán bộ. Các đơn vị đã hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo và quản lý, quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh.

Xây dựng văn hóa làm việc hiệu quả

Trong năm 2011, Bảo Việt tiếp tục hoàn thiện môi trường làm việc và đề cao xây dựng văn hóa làm việc theo hiệu quả công việc. Bảo Việt đã từng bước áp dụng các hệ thống quản lý hiệu quả làm việc gắn với cơ chế lương thưởng cạnh tranh. Bảo Việt chú trọng đầu tư đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống theo “Bản đồ học tập chung” và “Bản đồ học tập chuyên môn nghiệp vụ” với 145 khóa đào tạo về khả năng lãnh đạo, quản lý, và phát triển năng lực cá nhân. Trong 2 năm qua, hơn 3.000 cán bộ đã hoàn thành các khóa học theo Bản đồ học tập.

Là một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm kinh doanh đa ngành, với ngành nghề chính là kinh doanh bảo hiểm.
 

 • Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
 • Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
 • Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ 
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư  59,92% vốn điều lệ 
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BAOVIET BANK) do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 52% vốn điều lệ 
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 55% vốn điều lệ
 • Công ty TNHH Bảo Việt - Âu Lạc do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 60% vốn điều lệ
 • Các công ty liên kết do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư vốn
   

***Cơ cấu quản trị Tập đoàn Bảo Việt cập nhật đến ngày 31/12/2013

Với tiềm lực tài chính hùng mạnh (vốn điều lệ hiện lên tới 6.805 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2013), Tập đoàn Bảo Việt đã, đang và sẽ không ngừng mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ:
 • Đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; kinh doanh dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật
 • Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm con người, kinh doanh tái bảo hiểm, giám định tổn thất
 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm
 • Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
 • Môi giới chứng  khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán
 • Dịch vụ ngân hàng
 • Đầu tư, kinh  doanh, quản lý dịch vụ bất động sản
Bảo Việt đã thiết lập quan hệ với nhiều công ty tái bảo hiểm và môi giới tái bảo hiểm hàng đầu trên thế giới như Munich Re, Swiss Re, CCR, Hannover RE, AON, Athur Gallagher, Marsh… Mối quan hệ hợp tác quốc tế rộng lớn của Bảo Việt vừa giúp Tập đoàn tăng cường khả năng hợp tác, vừa giúp phân tán rủi ro, tăng khả năng thanh toán.

Với hoạt động kinh doanh đa ngành, với mô hình tổ chức, cơ chế quản lý kinh doanh mới, với thế và lực mới, Bảo Việt luôn là sự lựa chọn đúng đắn, là người bạn đồng hành tin cậy của các cá nhân và tổ chức.