• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Thông tin cổ phiếu > Mã chứng khoán BVH
Thông tin cổ phiếu

Mã chứng khoán BVH
19.11.2012 - 02:00

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

 

*** Mọi thông tin trên chỉ có giá trị tham khảo, Tập đoàn Bảo Việt không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng các thông tin trên.