• Cỡ chữ
English
  • BVH : 46,90
  • 0,30 (0,64%)
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Branch Locator

18.04.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố bản Báo cáo Thường niên (Annual Report) năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt
18.04.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 6: người đại diện theo pháp luật là ông Dương Đức Chuyển) của Tập đoàn Bảo Việt
18.04.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin bổ sung danh mục và tài liệu (xin ý kiến về đề án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành riêng lẻ) họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức năm 2014 của Tập đoàn Bảo Việt
11.04.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2014 và các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng Cổ đông
31.03.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin thay về nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt
28.03.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất (được kiểm toán) năm 2013
11.03.2014 BVH: Tập đoàn Bảo Việt thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
17.02.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về hiệu chỉnh số liệu Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý IV năm 2013 (trước soát xét)
14.02.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất và giải trình kết quả kinh doanh Quý IV năm 2013 (trước soát xét)
22.01.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính công bố thông tin tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2013
14.01.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/người có liên quan
25.12.2013 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/người có liên quan
15.11.2013 Tập đoàn Bảo Việt đạt 12.481 tỷ đồng doanh thu 9 tháng đầu năm 2013
14.11.2013 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) giải trình về kết quả kinh doanh theo Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2013 (trước soát xét)
14.11.2013 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2013 (trước soát xét)

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3928 9898
                     (84.4) 3928 9999
Fax: (84.4) 3928 9609
         (84.4) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.Tư vấn Bảo hiểm 24/7, hãy gọi 1900 55 88 99