• Cỡ chữ
English
  • BVH : 40,70
  • -1,50 (-3,69%)
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Branch Locator

01.07.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
16.06.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2014
16.06.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt
03.06.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát
25.05.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng với Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015, 2016, 2017
19.05.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt giữ chức vụ Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ
15.05.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2015 (trước soát xét)
08.05.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm tài chính 2014 bằng tiền mặt
17.04.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về nhân sự chủ chốt
17.04.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Nghị quyết và Biên Bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 và ĐHĐCĐ thường niên 2015
17.04.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo thường niên 2014
10.04.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
08.04.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt
03.04.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2015
02.04.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 và ĐHĐCĐ thường niên 2015

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3928 9898
                     (84.4) 3928 9999
Fax: (84.4) 3928 9609
         (84.4) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.