• Cỡ chữ
English
  • BVH : 46,60
  • -0,20 (-0,43%)
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Branch Locator

05.02.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/2015 (trước soát xét)
03.02.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) đăng ký Người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn Bảo Việt
29.01.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thay đổi Người nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt
29.01.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
15.01.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) và Quy chế quản trị của Tập đoàn Bảo Việt
13.01.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự ngày 13 tháng 1 năm 2016
13.11.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III/2015 (trước soát xét)
17.09.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc thành lập Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt
01.09.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư
28.08.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên 2015 (sau soát xét)
20.08.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) giải trình biến động kết quả hoạt động kinh doanh (trước soát xét) trong Quý II và 02 Quý đầu năm 2015
19.08.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 8)
14.08.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2015 (trước soát xét)
29.07.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
01.07.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3928 9898
                     (84.4) 3928 9999
Fax: (84.4) 3928 9609
         (84.4) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.