• Cỡ chữ
English
  • BVH : 46,60
  • -0,20 (-0,43%)
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Branch Locator

29.04.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I/2016 (trước soát xét)
25.04.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc thay đổi Người nội bộ là Kiểm soát viên
19.04.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững năm 2015
13.04.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2016
13.04.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
06.04.2016 Công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Tiếng Anh) và Thông báo thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ
06.04.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
04.04.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
30.03.2016 Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt
30.03.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2015 (đã được kiểm toán)
28.03.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt
11.03.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
22.02.2016 Tập đoàn Bảo Việt chính thức ban hành Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp
05.02.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/2015 (trước soát xét)
03.02.2016 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) đăng ký Người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn Bảo Việt

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3928 9898
                     (84.4) 3928 9999
Fax: (84.4) 3928 9609
         (84.4) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.