• Cỡ chữ
English
  • BVH : 40,70
  • -1,50 (-3,69%)
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Branch Locator

31.03.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán)
13.02.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý IV/2014 (trước soát xét)
06.02.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố về việc thay đổi nhân sự chủ chốt
30.01.2015 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2014
26.12.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt
26.12.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt
23.12.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về thay đổi nhân sự chủ chốt về các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt
18.12.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan
14.11.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo Tài chính Riêng và Hợp nhất trong kỳ và Quý III/2014 (trước soát xét) năm 2014 và giải trình kết quả kinh doanh trong kỳ và 09 tháng đầu năm của năm 2014
03.10.2014 Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
04.09.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
29.08.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo Tài chính Riêng và Hợp nhất Quý II/2014 (sau soát xét) bán niên năm 2014 và giải trình kết quả kinh doanh bán niên và trong kỳ 06 tháng đầu năm của năm 2014
26.08.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt
14.08.2014 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo Tài chính Riêng và Hợp nhất Quý II/2014 (trước soát xét) bán niên năm 2014 và giải trình kết quả kinh doanh bán niên năm 2014
07.08.2014 Thông báo chào bán cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt tại Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long ra công chúng

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3928 9898
                     (84.4) 3928 9999
Fax: (84.4) 3928 9609
         (84.4) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.